Analyze Adapt Advance - Process Management
menu

Het leven is groter dan de processen

Leven met processen

Het leven is groter dan de processen. In het leven hebben we te maken met processen, maar ze zijn niet het leven zelf. Het leven is groter dan de processen die we in ons leven tegenkomen. Bij het evalueren en nadenken over processen is het belangrijk dat we ook oog houden voor het leven zelf. Ruimte scheppen voor rust, regelmaat en pracht, waarbij ieder leven gedijt, hoort dus zeker ook bij het nadenken over de processen.

Hoe de processen ervaren worden, verschilt ook per persoon. Het kan zijn dat u als eigenaar van een bedrijf de processen in uw bedrijf als gunstig ervaart, terwijl uw personeel er niet wel bij vaart. Het kan zelfs zijn dat uw personeel effectiever en efficiënter wordt, wanneer u uw processen anders vormgeeft, omdat er bijvoorbeeld meer ruimte komt voor levenslust.

Bij het veranderen van processen is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt.